Hoe het allemaal begon 

In februari 2007 start in opdracht van de directies van Kumulus en Trajekt een werkgroep die een structurele samenwerking tussen de twee organisaties moet gaan vormgeven. De groep bestaat uit: Geerte Courtens - Projectleider Trajekt, Hellen Hurkens - Projectleider Kumulus, Nicole Senden - Docent Dans bij Kumulus en Moos Pozzo - Docent Beeldend bij Kumulus.

Al snel wordt duidelijk dat de aangewezen buurt hiervoor de wijk Wittevrouwenveld is. Manon Pachen, opbouwwerker bij Trajekt heeft al een aantal kunstprojecten in deze buurt uitgevoerd, met hulp van kunstenaars en vrijwilligers uit de wijk, maar steeds op projectbasis. Manons enthousiasme werkt aanstekelijk. Er is behoefte aan een structurele aanpak. Deze ervaringen, gekoppeld aan de ervaringen van de docenten Moos Pozzo (werkte onder andere met kinderen in een aandachtswijk in Istanbul) en Nicole Senden (docente kinderdans) vormen een nieuw concept dat we de naam “Kunstketel”geven.

In eerste instantie wordt gedacht aan locatie basisschool Sint Theresia. Voorheen heeft Manon gewerkt op de zolder van deze school. Maar door de komst van de tunnel onder de A2 en het vertrek van de school is dit idee al snel van de baan. Dus wordt gestart met de eerste kunstlessen in het Trefcentrum in september 2007. Dit is niet ideaal. Vaak worden danslessen aan peuters gegeven, als de rook van de kaartclub nog niet is opgetrokken. En er valt wel eens een spat verf op de tafel, tot ergernis van de volgende gebruikers.

Dan komt er een pand vrij op de hoek van de Frankenstraat en de Edisonstraat, een voormalige pizzeria. Een mooie open ruimte op een zichtbare plek in de wijk. Van de eigenaar van het pand, woningbouwvereniging Servatius, mag de Kunstketel het pand voorlopig betrekken. Dit geeft de Kunstketel ‘vleugels’. Het pand staat zeven dagen in de week, 24 uur per dag ter beschikking aan creatieve- en kunstzinnige activiteiten voor buurtbewoners van Maastricht Noordoost.

Zakelijke afspraken met Servatius worden snel gemaakt door Geerte Courtens.  We krijgen de sleutel en alle steun van Servatius, alles mag en alles kan. We willen op de zaterdag van de Kunsttour open gaan. Het was dinsdag, dus nog vier dagen de tijd om alles op te knappen. Gelukkig krijgen we hulp van de ‘bende van de zwarte hand’, die Jo Dams (vrijwilliger Trajekt) in het leven heeft geroepen.

Op de zaterdag van de opening staat de koffie klaar, zijn de ramen gepoetst en kan het feest beginnen! Iedereen komt kijken, de hele buurt is nieuwsgierig. Van Marokkaanse mama’s tot hoogbejaarde buurtbewoonsters. Jos Netto (Kumulus) zorgt voor de muzikale noot. De ‘Kunstketel baby’ is geboren, wordt gekoesterd, geknuffeld, gedoopt en vanaf het begin geadopteerd door de mensen uit de buurt.

Nu is ze uitgegroeid tot een echte puber van 15 jaar. Een begrip, niet meer weg te denken uit het straatbeeld van het Wittevrouwenveld. Ze heeft ook vele prominenten mogen ontvangen en daarmee zelfs landelijke bekendheid gekregen.