Toon je Talent

Toon je Talent biedt kinderen de kans om hun verborgen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Kinderen maken op een positieve manier kennis met muziek, dans, toneel, mediakunst, erfgoed en beeldende vorming.  

Doorgaande lijn
Toon je Talent bestaat uit een programma voor de onder-, midden- en bovenbouw waarin leerlingen lessen krijgen van kunstdocenten (in samenwerking met de groepsleerkracht) in een doorgaande lijn: kennismaken (onderbouw), ontdekken (middenbouw) en ontwikkelen (bovenbouw). Doel van die activiteitenexplosie is kinderen laten ontdekken: waar ben je goed in, wat vind je leuk, wat is ‘jouw ding’, waar ligt jouw talent.

Bezoek culturele instellingen
Alle leerjaren bezoeken één culturele instelling per jaar. Behalve dat leerlingen plezier ervaren en wellicht geraakt worden door een voorstelling of museumbezoek, vergroten ze ook hun inlevingsvermogen en prikkelt het de verbeeldingskracht. Ze leren kritisch kijken, zich openstellen voor nieuwe indrukken en kunnen dat vertalen naar hun eigen mogelijkheden en talenten.

Buitenschools ontwikkelen en coaching
Bij de open lessen worden de ouders betrokken, zodat zij met eigen ogen kunnen zien wat kunst & cultuur met hun kind doet en wat het voor hun kind betekent. Het kind ontdekt welke discipline het beste bij hem/haar past en waarin het zich verder wil verdiepen, ook na schooltijd. De Cultuurcoach helpt kinderen en hun ouders bij het vinden van een geschikte plek om het ontdekte talent verder te ontwikkelen. Aan de kunstaanbieders wordt gevraagd een laagdrempelig, betaalbaar aanbod te ontwikkelen, dat aansluit op het binnenschoolse programma en bij voorkeur op school gegeven kan worden.

Bouwstenen
Binnen het programma 'Bouwstenen' is plek voor scholen die niet aan het hele Toon je Talent programma kunnen of willen deelnemen. De school moet wel een ambitie hebben om een kwaliteitsslag te maken, gericht op duurzame verankering, die zo bijdraagt aan kwalitatief betere activiteiten voor de leerlingen.

Toon je Talent wordt mogelijk gemaakt door:

                  

   

Scholen Maastricht 

KC Sint Aloysius
KC Samen Wyck
OBS Binnenstad
KC Dynamiek
BS Emile Wesly
BS John F. Kennedy
BS De Letterdoes
Bernard Lievegoed school
BS Manjefiek
BS Petrus en Paulus
BS De Regenboog
OBS de Spiegel
BS Suringar
Talententuin SBO
KC De Vlinderboom
KC ZIEZO!
KC Anne Frank
KC Het Mozaïek
MBS De Poort EOA
CSN SO
Bs De Geluksvogel
Bs Ondersteboven

 

Scholen Heuvelland 

Bs Tangram
OBS Mesch
BS Sint Gertrudis
OBS Berg
OBS Broekhem
Bs Valkenburg
Bs Triangel, Ulestraten
Bs Ondersteboven
BS Heilig Hart, Sibbe
BS op de 10, Bunder