Save the Dates

vrijdag 7 juni 2024
Noteer deze belangrijke data zoals Kunstcaroussel, Toon je Talent markt en directeurenoverleg alvast in je agenda ...  

Cultuureducatiegelden basisscholen

donderdag 18 januari 2024
Scholen ontvangen van OCW één budget voor alle kosten. Dit heet de lumpsum. In de lumpsumbegroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. Schoolbesturen moeten verantwoording afleggen over hun keuzes aan personeelsleden, leerlingen, ouders en andere belanghebbenden. Tot en met het vorige schooljaar kwam bovenop de lumpsum nog aanvullend geld beschikbaar via de prestatiebox, onder andere bedoeld voor cultuureducatie.

Neem een kijkje op de website E-Art

zaterdag 26 augustus 2023
Met trots presenteren we de website van ons mediakunstproject ‘E-Art’  http://www.e-art.nu Wie doen er allemaal mee? Kindcentrum Ziezo, Obs De Spiegel, Kindcentrum De Vlinderboom, Basisschool Het Mozaïek, Basisschool St Oda en Obs De Regenboog.

Bekijk hoe Stadsnomade de stad verrijkt!

vrijdag 25 augustus 2023
Stadsnomade biedt jongeren tussen de 5 en 25 jaar ondersteuning, kansen en belangenbehartiging op het gebied van skateboarden, streetsports en urban culture.

Een video-animatie over Kunst, Cultuur en Cultureel vermogen

dinsdag 15 augustus 2023
Alles wat je doet is cultuur. Cultureel vermogen is ontdekken wat cultuur voor jou is en inzien dat dit bij anderen anders kan zijn. Leren om samen nieuwe cultuur te maken en werelden te openen. Voor meer informatie: http://www.lkca.nl/cultureelvermogen

Inspiratie-filmpje LKCA: aan de slag met Cultuureducatie op school

donderdag 10 februari 2022
Wil je met jouw school aan de slag met cultuureducatie? Of ben je al bezig en wil verbeteren of uitbreiden? Sluit je dan aan bij Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is een programma om cultuureducatie mogelijk te maken voor alle leerlingen in Nederland. Laat je inspireren door het mooie filmpje dat gemaakt is door Fonds voor Cultuurparticipatie samen met OCW en LKCA .