Toon je Talent

Toon je Talent is een uniek project dat kinderen de kans biedt om hun verborgen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Kinderen maken op een positieve manier kennis met muziek, dans, toneel en beeldende vorming. Ze ervaren wat het met hun kan doen, waar ze goed in zijn of gewoon gelukkig van worden. Het project is opgebouwd als een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

De Onderbouw (fase 1)

In het onderbouw programma wordt de basis gelegd van Toon je Talent. Er wordt een verbinding gemaakt tussen de letters, de noten, de stappen en de plaatjes (taal, muziek, beweging en beeld). Geïnspireerd door thema’s als de seizoenen, de natuur, geschiedenis en de onderwerpen uit bijvoorbeeld de lesmethode Speelplezier, gaan kinderen zingen, dansen, tekenen, vertellen, kijken, luisteren en maken. Zo ontdekken ze spelenderwijs waar ze goed of minder goed in zijn. Vervolgens werkt de gevarieerde aanpak positief op de nog te stimuleren kanten. Associëren en improviseren werkt verhelderend en maakt creatief, nieuwsgierig, communicatief en actief. Naast de kunstlessen in klas, brengen de kinderen het ene jaar een bezoek aan een museum en het andere jaar aan een voorstelling.

De Middenbouw (fase 2)

Tijdens de Cultuurboost worden de kinderen van groep 5 (vaak in combinatie met groep 4) ondergedompeld in cultuur. Ze gaan een heel schooljaar lang intensief aan de slag met vier kunstdisciplines: dans, toneel, muziek en beeldende kunst. Ook brengen ze een bezoek aan een culturele instelling. Doel van die activiteitenexplosie is kinderen laten ontdekken: waar ben je goed in, wat vind je leuk, wat is ‘jouw ding’, waar ligt jouw talent. Bij de open lessen worden de ouders betrokken, zodat zij met eigen ogen kunnen zien wat de Cultuurboost met hun kind doet en wat het voor hun kind betekent. Het kind kiest, geholpen door de leerkracht, kunstvakdocent en ouder(s) welke discipline het beste bij hen past en waarin het zich verder wil verdiepen dit kan tijdens schooltijd of naschooltijd zijn. De Cultuurcoach helpt daarbij. Kortom: we vragen niet OF de kinderen verder gaan met het deelnemen aan kunst en cultuur, maar we vragen ze WAT ze gaan doen.

De Midden- en Bovenbouw (fase 3)

Ook in de groepen 3 t/m 8 krijgen leerlingen de kans om hun talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dat wordt binnen- en buitenschools vormgegeven. Ieder leerjaar bezoekt minimaal één culturele instelling per jaar. Op school worden kunstlessen gegeven die gekoppeld zijn aan dit bezoek. Op die manier kunnen instellingen zich specifiek richten op een leeftijdsgroep, wat de kwaliteit van dat aanbod ten goede zal komen. Om zoveel mogelijk disciplines aan bod te laten komen en dus alle talenten van de kinderen aan te spreken, worden de lessen zoveel mogelijk in de vorm van cross-overs naar andere disciplines samengeteld. De eigen leerkracht werkt hierbij samen met de kunstvakdocent.