Save the Dates

vrijdag 7 juni 2024

Noteer deze belangrijke data zoals Kunstcaroussel, Toon je Talent markt en directeurenoverleg alvast in je agenda ...

 

Opstartbijeenkomst voor onze kunstdocenten
22 augustus 2024

Training Didactiek en Klassemanagement
10 oktober 2024
7 november 2024
28 november 2024

Directeurenoverleg
15 januari 2025
22 januari 2025

Kunstcarrousel
12 maart 2025

Toon je Talent Markt
21 mei 2025