Aanvraag Subsidie amateurkunsten nu online !

dinsdag 12 september 2023

De Gemeente Maastricht heeft € 100.000 extra beschikbaar gesteld voor samenwerking tussen de amateurkunsten en het onderwijs. 

Alle amateurkunstverenigingen kunnen een aanvraag doen voor een binnenschools of naschools project om cultuurparticipatie te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan kennismakingslessen met muziekinstrumenten in de klas, een jeugdkoor, jeugdslagwerkklas, jeugdblazersklas of een combinatie hiervan. Het doel is kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met muziek. 
Let op: samenwerking met het onderwijs is een voorwaarde. De vereniging en de school moeten de afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst.

Klik hier voor meer info.

 

Hoe werkt het?
Vanaf nu kunnen amateurkunstverenigingen de aanvraag voor een projectsubsidie online indienen. De aanvraag moet uiterlijk dertien weken voor het begin van het programma binnen zijn.

Waarom stelt de gemeente dit extra geld beschikbaar?
In het coalitieakkoord is afgesproken dat we de mogelijkheden voor basisschoolleerlingen om cultuur te kunnen maken en meemaken vergroten. Dit doen we door cultuuronderwijs op school te ondersteunen en te investeren in amateurkunstverenigingen. Uit de gesprekken die we gevoerd hebben bleek dat de behoeftes heel verschillend zijn. Daarom heeft de gemeente gekozen voor de maatwerkprojecten in het schooljaar 2023-2024.

Heb je vragen?
Dan kun je mailen naar info@kaleidoscoop.net.