Bezoek aan Museum Het Ursulinenconvent

Museum Het Ursulinenconvent in Eijsden

Deze activiteit bestaat uit een interactief bezoek aan het Museum Het Ursulinenconvent te Eijsden.

Leerlingen zullen op een informatieve, onderzoekende, en beeldende wijze tijdens het bezoek werken aan één of meerdere van de volgende thema’s:

  • DNA (Stamboom, Familie, Eugene Dubois).

  • Afrika (Maskers, Totempaal, Cultuur, Symboliek, Traditie).

In ontwikkeling:

  • Kleding (ambacht, klederdracht, kostuums).

  • Globalisering (Vervoer, Reizen, invloed op culturen).

Onderliggend thema: Identiteit (cultuur, Individu, Groep, Symboliek, Tradities).

Wij maken graag aanbod op maat, dat aansluit bij de thema’s op school. De activiteit wordt altijd gerelateerd aan de brede collectie van het museum.

Belangrijkste leerdoelen
De leerling kan door het waarnemen en beleven van erfgoed betekenis geven aan cultureel erfgoed uit verschillende tijden en culturen en kan kennisnemen van betekenissen die anderen daaraan geven. Hij kan deze betekenissen spiegelen aan de eigen ervaring.

Kerndoelen die hierbij aan de orde komen zijn:

  • Werken aan identiteitsvorming, vergroten van historisch besef en historisch redeneren (kerndoel 51, 52, 53).

  • Vergroten van verbondenheid met de eigen omgeving of gemeenschap (kerndoel 37).

  • Het vergroten van cultureel bewustzijn en burgerschap (kerndoel 38).

Bovenstaande kerndoelen komen aan de orde door voorbeelden uit heden en verleden, van ver en dichtbij aan de orde te stellen rondom de gekozen thema’s.

Extra materiaal

Begeleidend materiaal voor begeleiders is aanwezig in het museum. Op verzoek vooraf te bestellen.  

Ben je Toon je Talent school? Dan is dit aanbod inbegrepen in je Toon je Talent-pakket. Ben je geen Toon je Talent school, dan maken wij een offerte op aanvraag.

Duur van het bezoek aan het Museum Het Ursulinenconvent is c.a. 1,5 uur.

Het bezoek wordt in overleg ingepland.

Wil je meer weten over Museum Het Ursulinenconvent en wat zij nog meer doen? Klik dan hier.

Aanbieder: Kaleidoscoop - Toon je Talent

Locatie: Ursulinenconvent Eijsden

Aantal lessen: 1

Duur per les: 90 min.

Aantal deelnemers: 20 - 40

Datum en tijdstip in overleg