1,2,3 Dans !

Deze activiteit is multidisciplinair; de nadruk bij deze lessenreeks ligt op bewegen en taal, het is onderdeel van de methode Taal- en Rekendans. 

Myrthe is gecertificeerd docent Taaldans® en Rekendans®, een lesmethode ontwikkeld door Lenneke Gentle van Studio Swing. Deze methode sluit aan bij de belevingswereld van peuters en kleuters en bij bijpassende SLO-doelen op taal- en rekengebied. De lessen worden, in overleg met de leerkracht, thematisch opgebouwd, waarbij dans, beweging en spel de basis ingrediënten zijn.

Taal- en Rekendans biedt een superleuke ervaring, die gekoppeld is aan de actieve en passieve woordenschat, luisterhouding en het gevoel voor klank, rijm en ritme.

Toon je Talent in de onderbouw is een vertrekpunt om uitgedaagd en geprikkeld te worden om zelf actief met de verschillende kunstuitingen te gaan werken. Dat betekent in de praktijk dat we gaan zingen, muziek maken, tekenen, verhalen vertellen, schilderen, dansen, bouwen. Er worden verbindingen gezocht en gevonden met het culturele veld in Maastricht. Het proces dat de kinderen doormaken wordt begeleid door professionele kunstenaars. Dans je taal is een onderdeel van het onderbouwprogramma dat zich met name richt op beweging en taal en is zeer geschikt voor kinderen die gebaat zijn bij veel bewegingsruimte en/of met een taalachterstand.

Waaruit bestaat het programma?
Het programma bestaat uit 6 lessen van 45 minuten waarvan de laatste les bestaat uit een open les/toonmoment op school.

Belangrijk om te weten:
Een geschikte gym- of speelzaal is een vereiste om deel te nemen aan dit programma. Ben je Toon je Talent school? Dan is dit aanbod inbegrepen in je Toon je Talent-pakket.

*****
Corona-maatregelen:
Het aanbod 2020-2021 is onder voorbehoud. Het programma wordt aangepast op de geldende Corona maatregelen op het moment van uitvoering. 

Aanbieder: Kaleidoscoop - Toon je Talent

Locatie: TJT ruimte op locatie

Docent: Myrthe Schoenmakers

Aantal lessen: 6

Duur per les: 45 min.

Aantal deelnemers: 20 - 30

Datum en tijdstip in overleg