Gratis / gereduceerd busvervoer

maandag 11 april 2022

Door middel van het programma Limburg voor Limburg, een samenwerkingsinitiatief van de Provincie Limburg en Arriva, kunnen basisscholen in Limburg gratis met het OV of met de touringcar tegen een sterk gereduceerd tarief naar activiteiten op het gebied van sport en cultuur in Limburg.

Sinds eind 2019 kunnen basisscholen reeds gebruik maken van dit programma voor een bezoek aan een van de drie provinciale musea. Om nog meer kinderen en scholen gebruik te laten maken van Limburg voor Limburg – en zo cultuureducatie in Limburg verder te versterken – wordt dit programma nu uitgebreid naar álle instellingen binnen de provinciale culturele basisinfrastructuur. Hieronder vallen zowel de de provinciale musea, philharmonie zuidnederland, Opera Zuid en Van Eyck als instellingen binnen het Cultuurplan en de Subinfrastructuur.

Werkwijze aanvraag (openbaar) vervoer
Op de website van Arriva staat alle informatie over het programma Limburg voor Limburg. Ook het aanvragen van het (openbaar) vervoer verloopt via deze website. Scholen dienen zelf een aanvraag in door het invullen van een digitaal aanvraagformulier.

www.limburgvoorlimburg.nl of direct https://www.arriva.nl/kaartjes-abonnementen/acties-uitjes/limburg-voor-limburg/met-de-klas-naar-een-cultuuruitje/