Iedereen kind moet mee kunnen doen, ook in Maastricht

vrijdag 5 maart 2021

Zowel kinderen in armoede als vluchtelingenkinderen vinden vaak de weg niet naar georganiseerd sport- en cultuuraanbod. Financiële redenen zijn een mogelijke oorzaak, maar ook taalproblemen, prioritering, cultuurverschillen, communicatieproblemen, laaggeletterdheid en gebrek aan goede begeleiding spelen mee. Vanuit de provinciale subsidie ‘Meedoen’, bieden Jeugdfonds Sport Limburg en Jeugdfonds Cultuur Limburg vijf pilots aan in Limburg, waaronder de pilot ‘Meedoen in Maastricht’. Om invulling te geven aan deze pilot, slaan de gemeentelijke onderdelen Kaleidoscoop en Maastricht Sport de handen ineen, om er samen voor te zorgen dat meer kinderen en jongeren mee kunnen doen aan sportieve of culturele activiteiten.

Het doel van deze pilotprojecten is om belemmeringen weg te nemen en meer kinderen aan het meedoen te krijgen én houden binnen anders georganiseerd of regulier aanbod. De jeugdfondsen en aangesloten pilotpartners willen meer kinderen uit (stille) armoede gezinnen en migratiegezinnen structureel bereiken met sport- en cultuuraanbod en samen met stakeholders een structurele oplossing zoeken voor deze kinderen.

Er worden de komende tijd verschillende mogelijkheden en oplossingen op touw gezet om deze niet-deelnemende groep te ondersteunen. Hiervoor werken Maastricht Sport en Kaleidoscoop nauw samen met COA Maastricht, Mosa Lira, NOVO College, SZMH (Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland), Trajekt en IJS (Integratie Jekerdal Sportief). Daarnaast worden sportieve en culturele aanbieders benaderd om enerzijds aanbod te verzorgen en anderzijds in gesprek te gaan hoe het aanbod beter kan aansluiten bij deze doelgroep.

Bekijk hier het filmpje dat werd gemaakt over Meedoen in Maastricht

Meer weten over de pilotprojecten in Limburg? Ga naar www.meedoeninlimburg.nl/pilotprojecten