Cultuurcoach 

Onze Cultuurcoach Danee Klever (VO) stimuleert deelname aan cultuur en legt verbindingen tussen kunst en cultuur en andere domeinen zoals onderwijs, sport en welzijn. Als verbinder stimuleert, organiseert en/of coördineert zij activiteiten die bijdragen aan toegankelijkheid, zodat meer kinderen en jongeren aan kunst en cultuur kunnen deelnemen. Ze peilt vragen en behoeften bij kinderen, jongeren, scholen, culturele aanbieders en welzijnsorganisaties, bezoekt activiteiten en stimuleert talentontwikkeling. De Cultuurcoach kent het kunst- en cultuurwerkveld en onderhoudt contacten hiermee.

Voor vragen over buitenschoolse cultuureducatie, samenwerkingen met lokaal cultuuraanbod, doorverwijzingen naar het culturele veld of het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg, neem contact op met Danee Klever door te mailen naar danee.klever@maastricht.nl.

Frontoffice Kaleidoscoop
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 - 16.30 uur. Tel: 043 350 56 64

 

 

 

 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg helpt kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen hun passie te ontdekken en hun talent te ontwikkelen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar mogelijk actief aan kunstbeoefening te doen, bijvoorbeeld bij een theaterschool, dansschool, kunstatelier, vereniging of privédocent.

Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen -via een erkende intermediair- een financiële bijdrage ontvangen van het Jeugdfonds Cultuur.

Heb je hierover nog vragen? Vraag het onze Cultuurcoach.