dit is een project van Kaleidoscoop
<
>
Cultuurboost groep 4-5 Bs de Maask√∂pkes
Inspiratieles beeldend  Obs de Perroen
Bs Sint Pieter Inspiratieles muziek
Inspiratieles Obs de Kring dans met groep 4-5
Meer weten over Toon je Talent?
Artikel 'We zien kinderen helemaal opbloeien' uit het online magazine van Fonds voor Cultuurparticipatie
CO-TEACHING: MEER KRACHT BIJ DE LEERKRACHT
In de nieuwe periode 'Cultuureducatie met Kwaliteit' (2017-2020) hebben we een nieuw element toegevoegd aan ons ‘Toon je Talent’ programma. Alle lessenseries gekoppeld aan een bezoek aan een culturele instelling, zijn uitgebreid met een stukje co-teaching. Onder begeleiding van de kunstdocent neemt de leerkracht een lesonderdeel over. Toneeldocente Charlie aan het woord: “De actieve deelname en betrokkenheid van de leerkracht bevordert het proces van de talentontwikkeling zowel bij de kinderen als bij de leerkrachten. Puur genieten!”

Toon je Talent

Toon je Talent is een uniek project dat kinderen de kans biedt om hun verborgen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Kinderen maken op een positieve manier kennis met muziek, dans, toneel en beeldende vorming. Ze ervaren wat het met hun kan doen, waar ze goed in zijn of gewoon gelukkig van worden. Het project is opgebouwd als een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. 
Toon je Talent overleg data
Data deskundigheidsbevordering en directeuren overleg
2019-2020

Directeuren overleg: maandag 16 maart 2020

Kunstcarrousel voor leerkrachten, directeuren, kunstdocenten en pabo studenten: woensdag 25 maart 2020

Inspirerende cultuurdag waarbij je kennis maakt met de verschillende culturele instellingen.

Teambijeenkomst deskundigheidsbevordering:

datum wordt bepaald in overleg met de school. Het is een bijeenkomst voor het hele team van de school.

Icc-cursus:
2 of 9 oktober 2019
13 november 2019
11 december 2019
29 januari 2020
12 februari 2020
25 maart 2020 (Kunstcarrousel)
1 april 2020
27 mei 2020 Presentatie