Goed nieuws: we blijven investeren in Talent !

dinsdag 1 december 2020

Kaleidoscoop heeft deze week het bericht gekregen dat de subsidieaanvraag voor Toon je Talent 2021-2024 is gehonoreerd. Daarmee kunnen de 30 Toon je Talent-scholen samen met vele culturele instellingen en kunstdocenten in Maastricht en het Heuvelland weer 4 jaar door met het geven van goed kunst en cultuuronderwijs en is er ruimte voor nieuwe scholen om aan te haken.

Samen met het culturele veld en het onderwijsveld zorgen we ervoor dat we nóg beter kunnen aansluiten bij de behoeften die er zijn bij kinderen, zowel binnen schooltijd als buiten schooltijd. Scholen in aandachtswijken en scholen voor speciaal onderwijs die nu nog niet mee doen, krijgen de komende periode speciale aandacht en meer mogelijkheden. We zijn ervan overtuigd dat dit gaat bijdragen aan meer gelijke kansen voor kinderen in onze regio. 

Geld dat we ontvangen van de overheid, komt uit de matchingsregeling “Cultuureducatie met Kwaliteit” en zowel de Gemeente Maastricht als de Provincie Limburg dragen hieraan bij.