Duik in de Maastrichter natuurhistorie i.s.m. NHMM

Deze activiteit is multidisciplinair; taal, muziek, beweging en beeld komen allemaal aan bod.

Toon je Talent in de onderbouw is een vertrekpunt om uitgedaagd en geprikkeld te worden om zelf actief met de verschillende kunstuitingen te gaan werken. Dat betekent in de praktijk dat we gaan zingen, muziek maken, tekenen, verhalen vertellen, schilderen, dansen, bouwen.
Er worden verbindingen gezocht en gevonden met het culturele veld in Maastricht. Het proces dat de kinderen doormaken wordt begeleid door professionele kunstenaars. 

Tijdens het bezoek aan het Natuurhistorisch Museum spelen dieren de hoofdrol. Tijdens een muzikale interactieve rondleiding gaan de leerlingen niet alleen kijken en luisteren, maar ook voelen en onderzoeken. Zo leren zij op een speelse manier iets over de vos, de vogels en de bijen en natuurlijk de mosasaurus!

Het pakket bestaat uit 5 lessen en een bezoek aan het Natuur historisch museum Maastricht.

*****

Corona-maatregelen:
Het aanbod 2020-2021 is onder voorbehoud. Het programma wordt aangepast op de geldende Corona maatregelen op het moment van uitvoering. 

Aanbieder: Kaleidoscoop - Toon je Talent

Locatie: Leslokaal op locatie

Docent: Monique Salomons; Romy Endeman; Eva van Eekeren; Nikki Gulikers

Aantal lessen: 5

Duur per les: 60 min

Aantal deelnemers: 20 - 30

Datum en tijdstip in overleg