dit is een project van Kaleidoscoop
Toon je Talent voor de onderbouw
Het onderbouw programma voor peuters en kleuters vormt de basis van het Toon je Talent programma.

Leerkrachten van de onderbouw kunnen vanaf dit schooljaar 2018-2019 een keuze maken uit vier verschillende programma's. Deze staan hiernaast beschreven.

‘Get Lekkers’ vormt de basis van Toon je Talent en is ontwikkeld door Marijk Greweldinger (Kunsteducatie Het Brede Spoor) voor peuterspeelzalen en de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs in Maastricht.

Kinderen worden gestimuleerd in het actief beoefenen van beeldtaal, muziek, gesproken woord en beweging. De kinderen spelen associërend en improviserend met deze vier disciplines en vullen hun denkbeeldige rugzakje met verschillende kunstproducten, repertoire en ervaringen.

De methodiek is zeer bijzonder, omdat het uitgaat van de beginsituatie van het kind. In opdracht van Kaleidoscoop is de methodiek vastgelegd in het boek: 'Dans met de Reuzen'.