dit is een project van Kaleidoscoop
Cultuurboost
Kinderen tot ongeveer 8 jaar staan nog helemaal open voor het ontdekken en tonen van hun talent in alle facetten en op alle manieren. Hoe ouder het kind, hoe meer wenselijk gedrag het zal vertonen en hoe meer het geïndoctrineerd zal zijn door de sociale omgeving (buurt, ouders, familie, school, status etc.) Voor een vrije keuze in het opdiepen en gebruiken van het werkelijke talent is het dan te laat. Daarom investeren wij op het gebied van cultuureducatie met name in de eerste jaren van de culturele loopbaan. Die jaren vormen op zich al een doorgaande leerlijn, maar vormen tevens het optimale fundament voor het samen met vele partners verder borgen van die leerlijn.
Na een half jaar volgen er open lessen, hierbij worden de ouders betrokken, zodat zij met eigen ogen kunnen zien “wat de cultuurboost met hun kind doet, wat het voor hun kind betekent”. Vervolgens kiezen de kinderen, geholpen door de leerkrachten / docenten (en ouders) welke discipline het beste bij hen past. Gedurende de tweede helft van het schooljaar richt het programma zich op de verdere verdieping van één van de vier disciplines.
Tijdens de Cultuurboost worden de kinderen van groep 4/5 ondergedompeld in cultuur. De kinderen gaan een heel schooljaar lang (anderhalf uur elke week) intensief aan de slag met vier culturele disciplines: dans, toneel, muziek en beeldende kunst. Ook brengen ze een bezoek aan een culturele instelling in de stad. Doel van die activiteitenexplosie is kinderen laten ontdekken waar je goed in bent, wat je leuk vindt, wat ‘jouw ding is’, waar jouw talent ligt.

De cultuurboost sluit af met een presentatie door de kinderen. Daarna is het moment waarop we samen (de professionals uit het onderwijsveld en de professionals uit het culturele veld) met het kind en de ouders in gesprek gaan en een advies uitbrengen. Doel is dat het kind zijn/haar talent verder gaat ontwikkelen binnen en buiten school.