dit is een project van Kaleidoscoop
Toon je Talent vmbo leerjaar-3
De vragen die in het derde leerjaar centraal staan en die in het voorbereidende proces door de leerlingen worden beantwoord, zijn:
• Wat kan ik?
• Welke rol past bij mij?
• Welke keuzes maak ik?
• Hoe presenteer ik mij?