dit is een project van Kaleidoscoop
Toon je Talent vmbo leerjaar-2
In het tweede leerjaar is het hoofddoel dat leerlingen inzicht krijgen in hoe, bij een kunstenaar en bij hen zelf, een creatief proces verloopt. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

Wat inspireert mij?
Hoe werk ik?
Hoe vertel ik mijn verhaal?
Fotograaf Nico Bastens
Fotograaf Nico Bastens
In het tweede leerjaar willen we bereiken dat leerlingen
- inzicht krijgen in wat een creatief proces is en hoe ze daar gebruik van kunnen maken bij het realiseren van een idee;
- inzicht krijgen in hun eigen creatieve proces dat ze doorlopen om het verhaal dat ze willen vertellen te kunnen verbeelden (in de vorm van theater, muziek, dans of beeldende kunst);
- leren een verhaal te vertellen;
- hun individuele creatieve talent verder hebben ontwikkeld;
- op een andere manier gekeken hebben naar zichzelf en hun talenten en daarmee inzicht gekregen hebben in hun toekomstmogelijkheden, dat hen helpt bij het maken van de profielkeuze.