Zoek in aanbod
Voor welke groep is de activiteit?

4 tot 12 jaar
naschools
2 tot 99 jaar
alle groepen
2 tot 4 jaar
peuters
4 tot 6 jaar
groep 1-2
6 tot 8 jaar
groep 3-4
8 tot 10 jaar
groep 5-6
10 tot 12 jaar
groep 7-8
12 tot 14 jaar
vo onderbouw
14 tot 18 jaar
vo bovenbouw
18 tot 99 jaar
volwassenen

Naschools Basisonderwijs

Voor scholen

Naschools muziek
Naschools Dans
Naschools Beeldend
Naschools Toneel & Musical

Voor ouders

Naschools muziek
Naschools Dans
Naschools Beeldend
Naschools Toneel & Musical

Naschools Voortgezet onderwijs

Cultuurcoaches

Voor vragen over buitenschoolse cultuureducatie of het Jeugdcultuurfonds:

Cultuurcoach basisonderwijs:
Charlie Geenen
E: charlie.geenen@maastricht.nl
T: 06 1530 9476
Aanwezig: maandagochtend, dinsdagochtend & woensdag
Cultuurcoach basisonderwijs Charlie Geenen
Cultuurcoach voortgezet onderwijs:
Danee Klever
E: danee.klever@maastricht.nl
T: 043 350 5664 (Front-Office)
Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag- en donderdagochtend
Cultuurcoach voortgezet onderwijs Danee Klever

Jeugdcultuurfonds Limburg

Het Jeugdcultuurfonds helpt kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen hun passie te ontdekken en hun talent te ontwikkelen.

Het Jeugdcultuurfonds Limburg maakt het voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar mogelijk actief aan kunstbeoefening te doen, bijvoorbeeld bij een theaterclub, dansschool, kunstatelier, vereniging of privédocent.

Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen -via een erkende intermediair - een financiële bijdrage ontvangen van het Jeugdcultuurfonds.

Heb je hierover nog vragen? Vraag het onze Cultuurcoach.